admin Archive

1 thùng gạch 80x80 có bao nhiêu viên gạch?

Gạch bóng kiếng có trơn không ?

Nhà đẹp,sang một phần nhờ vào gạch lát nền. Vì vậy các sản phẩm gạch bóng kiếng thu hút nhiều sự lựa chọn của khách hàng. Loại gạch này rất đẹp nhưng nhiều người vẫn đắn đo gạch bóng kiếng có trơn …